Konditionssal

I vår konditionssal finns apparater som är lämpade för seniorer. Konditionssalen kan även användas av andra åldersgrupper. Föreningar kan också hyra salen för egna kurser.

Du kan betala in en avgift på 20,-/månad eller 5,50/gång så får du fritt använda vår konditionssal under de tider som finns reserverade för betalande.

Ta kontakt med Michaela, tfn 044-254 4812 eller e-post michaela.sjolind@herberts.fi för närmare uppgifter