Boende

Kronoby kommun har ingått ett samarbetsavtal om social- och hälsovårdstjänster med Karleby stad.

Kommunens placeringssjukskötare  Mona Häggblom, tfn. 040 – 489 2303, besluter i samråd med vårdplaneringsgruppen om beviljande av vårdplats på Sylviahemmet (Mona Häggblom, tfn. 040-489 2303)