Sylviahemmet

På Sylviahemmet finns 26 platser för personer med minnessjukdomar.

Sylviahemmets vårdfilosofi:

  • Vilja att erbjuda klienterna god vård, omsorg och tillsyn
  • Vilja att hjälpa klienten att få en värdig och glädjerik dag, livskvalitet
  • Vilja att bemöta varje klient med respekt som en unik person i en unik situation
  • Vilja att arbeta enligt ett rehabiliterande arbetssätt som stöder klientens funktionsförmåga
  • Strävan att skapa ett hemlikt boende där klienten kan bo så länge som möjligt

 

RGB_kaksikielinen_logo_72dpi