Historia

historiaPensionärshemsföreningen i Kronoby r.f. infördes i föreningsregistret 6.10.1967. Föreningen har under åren arbetat för att skapa bostäder för äldre.

1969 öppnades en avdelning i Kronoby Blomsterfond till förmån för Pensionärshemsföreningen.

1972 fick Storågården sina första invånare, 18 personer i 15 lägenheter. I samband med renoveringar har en del lägenheterna förstorats för att bättre svara mot dagens krav, och vid Storågården finns i dag 12 lägenheter från 27,5 till 46 kvadratmeter. Samtliga boende har tillgång till allmänna utrymmen.

1981 firades taklagsfest vid de nya tillbyggnaderna, två radhus med 5 respektive 4 lägenheter, 35 till 50,5 kvadratmeter.

Behovet av vård för personer med minnessjukdomar ökade under 1990-talet och Sylviahemmets avdelning I med 8 klientplatser kunde fira taklagsfest i oktober 1996.

Avdelning II på Sylviahemmet med likaså 8 klientplatser öppnades 2006, och avdelning III med 10 klientplatser togs i bruk 2012. Samtidigt färdigställdes 14 hyreslägenheter, 38,5 – 56 kvadratmeter, i tillbyggnaden Herberts Hus. Storågården är förbundet med Herberts Hus genom en förbindelsegång.

Sylviahemmet och Herberts Hus har fått sina namn till minnet av Herbert och Sylvia Slotte, som ägt marken där byggnaderna finns.